Duurzame vis

 

Alleen al in Nederland zijn er zo’n zestien viskeurmerken. Van alle keurmerken zijn er twee waar je in elk geval op af kunt gaan. Het keurmerk van de Marine Stewardship Council (MSC, wild gevangen vis) en Aquaculture Stewardship Council (ASC, voor kweekvis).

ASC en MSC zijn onafhankelijke internationale non-profitorganisaties voor duurzaam gevangen of gekweekte vis, waarop ook de Viswijzer en het Voedingscentrum zich baseren. Door vis met het MSC- of ASC-keurmerk te kopen, weten consumenten zeker dat ze vis kopen die uit een duurzame visserij komt. Dat is visserij die niet bijdraagt aan overbevissing, waarbij de schade aan het leven in zee zo beperkt mogelijk is en waarvoor goede beheersregels gelden.

Bij het MSC-keurmerk, voor wilde vis dus, wordt gekeken naar de gezondheid van het visbestand, de vangstmethode, impact op het ecosysteem en of de visstand goed beheerd wordt. Vis met het ASC-keurmerk komt uit kwekerijen die vervuiling van water beperken door minder antibiotica en duurzaam visvoer te gebruiken en er wordt gekeken naar de arbeidsomstandigheden van het personeel.

 

MSC-keurmerk

 

De MSC standaard voor duurzaam gevangen vis is gebaseerd op 3 belangrijkste principes:

1. Duurzame visbestanden

De visserijactiviteiten moeten op een voor de vispopulatie duurzaam niveau liggen. Alle gecertificeerde visserijen moeten zodanig te werk gaan dat het vissen oneindig door kan gaan zonder dat de bronnen uitgeput raken.

2. Milieubelasting minimaliseren

Visserijactiviteiten moeten zodanig worden beheerd dat de structuur, productiviteit, functie en diversiteit van het ecosysteem waarvan de visserij afhankelijk is behouden blijven.

3. Effectief beheer

De visserij moet alle lokale, nationale en internationale wetten naleven en beschikken over een beheersysteem waarmee kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en waarmee de duurzaamheid behouden kan blijven.

MSC-vis mag alleen als zodanig verkocht worden als het bedrijf is gecertificeerd. Wij zijn dat uiteraard.